Цифрова верф на Суднобудівному заводі “Океан”

На Суднобудівному заводі «Океан» впроваджуються найсучасніші інформаційні технології. За допомогою ліцензійного програмного забезпечення Rhinoceros 3D та SolidWorks Служба Головного технологу веде розробку цифрового двійника верфі як елемента автоматизованої системи прийняття рішень.

«Цифрова верф» має у своєму складі моделі (BIM-моделі) усіх елементів підприємства – елінгів, доків та інших виробничих приміщень, обладнання, трас енергопостачання та трубопроводів тощо. Ці моделі містять в собі усі експлуатаційні і інженерні дані, що відповідають обєктам в реальному вимірі. Наявність такої моделі дозволяє суттєво прискорити проєктування, у т.р. проєктування технологічних процесів, розробку технічної документації, а також суттєво зменшити кількість помилок у виробничому процесі і таким чином зменшити втрати часу й ресурсів та, відповідно, собівартість продукції.

Наприклад, наявність моделі плавдоку у складі «Цифрової верфі» дозволяє швидко проводити розрахунки докових операцій, оцінку міцності конструкцій, складати відомості ремонту споруд тощо. Аналогічні дії виконуються з іншими об’єктами та процесами верфі – рух блоків судна по технологічному ланцюгу, оптимізація кранових та транспортувальних операцій –цифрова верф дозволяє змоделювати ці операції для запобігання колізій та точного визначення усіх чинників.

Служба Головного технологу під керівництвом кандидата технічних наук Івана Сімутенкова веде наукові дослідження за темою разом з Національним Університетом Кораблебудування ім. адм. Макарова. Результати досліджень публікуються у наукових збірниках та проходять апробацію на науково-практичних конференціях.

Ми докладніше розповімо про діяльність кожного підрозділу та кожного фахівця Суднобудуівного заводу «Океан» у наступних дописах.

Джерело: https://www.facebook.com/oceanshipyard/posts/2850106488534853