Деякі показники діяльності ДПЦК

Деякі фактичні відомості про Дослідно-Проектний Центр Кораблебудування (ДПЦК), що були оприлюднені у Звіті з аудиту діяльності підприємства за 2016-2018 роки. ДПЦК займається науково-дослідними роботами, розробкою проектно-конструкторської документації й будівництвом бойових кораблів та інженерних споруд військового та подвійного призначення. Підприємство сертифіковане GL Systems Certification на відповідність системи управління вимогам нової редакції міжнародного стандарту ISO 9001:2008. У 2015 році успішно пройдено щорічний аудит DNV-GL та отримано оновлений сертифікат зі строком дії по січень 2020 року включно. У виробничій процес впроваджено сучасну CAD/CAM Aveva Marine.

Аналіз структури доходів ДПЦК за 2016-2018 роки свідчить, що найбільш питому вагу 78% займають доходи від реалізації продукції на зовнішньому ринку, 21,4% – від реалізації за договорами МО України та 0,6% – реалізація продукції на внутрішньому ринку.

Одним з суттєвих видів діяльності ДПЦК є науково-технічні розробки (НТР). За даними Звіту витрати на виконання НТР склали у 2016 році 22.262.500 грн. А у 2017 році збільшилися на 22% – на 5.108.000 грн. та склали 31.773.300 грн. Найбільш питому вагу в задіяних на НТР коштах складають кошти державного бюджету – 51% або 11.348.00 грн та кошти іноземних джерел – 41.5% або 9.247.400 грн. У 2017 році питома вага коштів іноземних джерел збільшилася до 92,5% та склала 29.405.700 грн. Аудит проводився наприкінці 2018 року, тому фінансові показники за цей рік не викладено у Звіті.

За означений період НТР здійснювалися за 32 замовленнями. Нагадаємо, що раніше ми писали про події пов’язані з діяльністю ДПЦК:
ДПЦК прийняв участь у міжнародній виставці IDEX 2019 в Арабських Еміратах.
ДПЦК розроблює проекти малого протичовнового корабля для В’єтнаму.
Катери пр. TT-400TP для В’єтнаму.
РБАК пр. 58150 для Узбекистану.

Усі наші публікації про ДПЦК за посиланням.