ShaftDesigner для розрахунку пропульсивного комплексу

Миколаївська компанія Intellectual Maritime Technologies розроблює програмне забезпечення ShaftDesigner, а також надає послуги з розрахунку пропульсивного комплексу судна. ShaftDesigner забезпечує розробку плану центрування валопроводу, CFD аналіз гідродинамічних навантажень на гвинт, розрахунок деформації корпусу судна, розрахунок жорсткості кронштейнів, розрахунок крутильних, роторних та поздовжніх коливань суднових валопроводів на етапі проектування, будівництва, експлуатації та ремонту. Компанія також проводить тренінги з розрахунків валопроводу, онлайн-консультації та остаточне центрування валопроводу у сухому доці.

ShaftDesigner має засоби для простого і швидкого моделювання валопроводу. Модель може складатися з декількох валів, у тому числі колінчастих валів двигуна, редуктора, гвинтів фіксованого або регульованого кроку, дейдвудних труб, кронштейнів, різного роду з’єднань та підшипників. Ця модель є джерелом для всіх видів розрахунків. Будь-які зміни у базовій моделі автоматично синхронізуються з усіма розрахунковими моделями у проекті. Моделі окремих частин валопроводу можуть бути збережені в репозиторій для подальшого використання. Моделювання не є обов’язковим для модуля крутильних коливань, проте, його використання допомагає визначити властивості крутильної схеми.

ShaftDesigner забезпечує всі необхідні розрахунки технологічних параметрів центрування суднових валопроводів. Враховується згин у вертикальній та горизонтальній площині, детальна модель підшипника може мати форму вкладиша відмінну від циліндра і т.і. Програма забезпечує повний цикл виконання центрування валопроводу: знаходить оптимальні зміщення підшипників для їх реалізації на судні, визначає фактичні зміщення підшипників виходячи з вимірювань на борту, при цьому підтримуються усі можливі технології центрування за допомогою гідродомкратів, динамометрів, за зламами та зміщеннями на фланцях, тензометруванням, з використанням лазерного обладнання. Додаткові можливості: поле контактного тиску вкладишів, гідродинамічне змащення підшипників, гідродинамічні навантаження на гвинт, навантаження у зачепленні редуктора, оцінка прогинів конструкції корпусу, технологічні допуски.

ShaftDesigner має окремий редактор для створення розрахункової крутильної схеми пропульсивної установки за наявними даними. Забезпечує конвертацію попередньо створеної геометричної моделі у крутильну схему. Розраховує вібраційний крутний момент і напруження в елементах валів, перекладку зубів у зубчастих з’єднаннях, втрату потужності у гнучких елементах і демпферах. Розглядаються нормальні й аварійні умови роботи дизельних двигунів, вплив льоду і короткого замикання електродвигуна. Підтримуються актуальні вимоги класифікаційних товариств.

ShaftDesigner у розрахунках роторних коливань підтримує ортотропну модель підшипника, у якій жорсткість та демпфування залежать від напрямку і можуть бути частотно-залежними. Визначаються демпфовані частоти власних коливань, форми вільних коливань, критичні швидкості, будується діаграма Кемпбелла. Розрахунок вимушених коливань визначає всі параметри у перерізі валопроводу, демонструє тривимірну анімацію коливань валопроводу, орбіти руху перерізів валу і визначає, чи призведе критична швидкість до неприйнятних коливань. Роторні коливання можуть використовувати результати розрахунку центрування, забезпечуючи більш адекватний опис поведінки валопроводу.

ShaftDesigner розраховує вільні поздовжні коливання валопроводу, визначає критичні швидкості та відповідні форми вільних коливань. Розрахунок вимушених коливань визначає фактичні переміщення валу і навантаження на упорні підшипники в залежності від частоти обертання. Доступні різні варіанти налаштування збурень, частотно-залежні жорсткості та демпфірування для будь-яких елементів валопроводу.

Система генерації звітів дозволяє налаштовувати форму виводу результатів розрахунків та експортувати їх в широковикористовувані формати даних: MS Word, PDF, XML, HTML, EMF.

Отримати демо-версію та докладні відомості про ShaftDesigner можна на сайті: https://shaftdesigner.software/