Малий дослідний басейн

Науковці Національного Університету Кораблебудування ім. Макарова розробили та виконали лабораторну установку «Малий дослідний басейн» для кафедри теорії та устрою суден Національного університету «Одеська морська академія». Авторами винаходу, патент №132596, є заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. В.О. Нєкрасов – завідувач кафедри теорії і проектування корабля (ТіПК), директор кораблебудівного інституту, к.т.н., доц. О.В. Бондаренко та О.П. Ястреба – завідувач лабораторією кафедри ТіПК. Малий дослідний басейн дозволяє вивчати:

– вплив прийняття та переміщення вантажів на середню осадку, кути крену, диференту та остійність;
– вплив вільних поверхонь рідких речовин та підвішених вантажів на остійність;
– експериментальну побудову діаграм статичної остійності;
– дослідження впливу скулових кілів на амплітуду бортової хитавиці;
– впливу пробоїни на аварійну плавучість та остійність;
– експериментальне визначення метацентричної висоти.

Джерело: https://www.facebook.com/nuoma.edu.ua/posts/2471254429761124